Firma

Przedsiębiorstwo nasze zapewnia kompletny wachlarz urządzeń do automatyki i sterowania oraz rejestracji i pomiarów w przemyśle, spełniający wymogi najnowszych technologii. Na rynku przemysłowym prowadzimy działalność od 1990 roku. Pozwoliło nam to na zdobycie bogatych doświadczeń, a co za tym idzie w parze wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów. Charakter działalności, w początkowej fazie rozwoju Przedsiębiorstwa, został jasno określony i konsekwentnie rozbudowany tak, że dzisiaj możemy z dumą zaoferować Państwu nasze usługi i zaprezentować produkty, które mieszczą się w czołówce światowych firm. Jesteśmy partnerami wielu wielkich korporacji przemysłowych w Europie jak i w Ameryce. Dlatego też kładziemy szczególny nacisk na to, aby w naszej Ofercie znajdowały się produkty o najwyższej jakości zgodnej z normami ISO 9000, wyższymi lub im odpowiadającymi.

3

Podajmy sobie rękę w biznesie.

Company

Our company provides a complete range of automation and control devices as well as registration and measurement in industry, meeting the requirements of the latest technologies. We have been operating on the industrial market since 1990. It allowed us to gain rich experience, and thus to meet the needs of our clients. The nature of the activity, at the initial stage of the development of the Company, has been clearly defined and consistently expanded so that today we can proudly offer you our services and present products that are at the forefront of global companies. We are partners of many large industrial corporations in Europe and in America. Therefore, we place special emphasis on ensuring that our offer includes products of the highest quality in accordance with ISO 9000 standards, higher or equivalent.